Önceliklerimiz:

İş Ahlakı ve Dürüstlük
Müşterilerimiz
Milli Değerlerimiz
Sürekli Değişim ve Gelişim
Küresel Pazarın Oyuncusu Olmak